Znaki BHP – gdzie się je wykorzystuje?

Jeśli szukasz znaków BHP, zobacz tu.

W naszym kraju obowiązują naprawdę dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie daje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Dzisiaj przepisy BHP zwracają uwagę na konieczność prawidłowego oznaczania budynków. Tym samym dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest aktualnie niezwykle istotna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Na ten moment znaki BHP umieszczane są na różnego rodzaju budynkach. Chodzi na przykład o zakłady pracy, biurowce, jak również szkoły czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to chociażby oznaczenia takie jak ogólne instrukcje BHP czy przepisy dotyczące zasad postępowania w momencie pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHP, które mają bardzo duże znaczenie, zaliczane są również instrukcje , które mówią o sposobach postępowania z odpadami , które mają charakter medyczny, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często stosowanych znaków BHP są tabliczki oznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nikogo nie należy przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma właściwe oznaczenie trasy do ewakuacji. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku będzie miało miejsce jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na różnych urządzeniach, które z powodu awarii nie mogą być użytkowane – dotyczy to m. in. wind. Znaki BHP szeroko wykorzystywane są też w przemyśle. Stosuje siętam najczęściej znaki ostrzegawcze , ale też znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z materiału trwałego, który rewelacyjnie znosi niesprzyjające warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to wysokogatunkowe PCV. Za sprawą tego znaki BHP można umieszczać nie tylko we wnętrzach budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie stracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co najważniejsze – będzie można odczytać ich treść. W wielu wypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one widoczne nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Nasze dane kontaktowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]