Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Kiedy firma znalazła się w głęboki kryzys, długi wobec partnerów rosną z każdym dniem, a ogłoszenie upadłości wydaje się najlepszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację można zdefiniować jako przeobrażenie spółki, mającą na celu niedopuszczenie do jej upadłości i w konsekwencji wzrost jej wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy proponują wiele instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, więc są zdecydowanie bardziej nastawione na właścicieli firm. Także postępowania kończą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: pomagają przystopować egzekucje komornicze, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, wstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, a przede wszystkim uratować przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

Wymieniony wyżej akt prawny wymienia cztery rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po przygotowaniu oraz zaakceptowaniu rejestru wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj restrukturyzacji trwa przeciętnie nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają z reguły właściciele firm obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem dobytek dłużnika. Czas trwania takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż rok, bowiem w kwestiach tyczących się wierzytelności spornych, to sędzia postanawia o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego notabene sam wskazuje, na własną rękę prowadzi pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Obowiązkiem sędziego jest tu tylko zaakceptowanie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które wpływają na to, jaki model restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć tylko wówczas, gdy wysokość wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku wymagane jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego albo układowego. Działania restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, dlatego jeśli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie wiesz, który model będzie odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.