Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Skieruj się na flobo.io, aby odnaleźć informacje o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie docieka czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet świetnie prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w wyznaczonym terminie i w konsekwencji narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na wspomniany wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego pilnowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem i redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]