automatyczna windykacja należności

Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Może być dużo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje podobną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym terminie niewątpliwie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może ustawić własne scenariusze czynności podejmowanych wobec nie płacących klientów, wyznaczając m.in. interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wypunktowane wyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]