Doradztwo prawne dla osób fizycznych i spółek

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jako zespół prawników – radców prawnych i aplikantów radcowskich – oferuje Klientom wszechstronną pomoc prawną z rozlicznych dyscyplin prawa, specjalizując się głównie w prawie pracy, prawie rodzinnym i prawie cywilnym. Oferujemy usługi prawne zarówno pozaprocesowe, jak i procesowe, dla osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Udzielając porad prawnych wykorzystujemy szerokie doświadczenie uzyskane w okresie wieloletniej praktyki zawodowej.

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni przychodzą do naszych prawników z kwestiami prawnymi związanymi z kontaktami, alimentami i rozwodami. Współdziałanie w takich sprawach polega przede wszystkim na zrozumieniu sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę prawną oraz dopasowanie do jej potrzeb adekwatnego rozwiązania prawnego. Przygotowujemy Klienta do sporów sądowych i reprezentujemy go w postępowaniu, jakkolwiek zależnie od stanu faktycznego proponujemy też pozasądowe rozwiązania ugodowe czy mediacyjne, które wpłyną na szybsze zakończenie sprawy oraz zmniejszą koszty obsługi prawnej. Osoby fizyczne zgłaszają się do nas po poradę prawną też w sprawach dotyczących prawa spadkowego. Kancelaria asystuje w przygotowywaniu projektów testamentów biorąc pod uwagę wolę Klienta, a także oferuje doradztwo prawne w już toczących się postępowaniach spadkowych.

Porady prawne dla firm i spółek

Ponadto, nasi prawnicy zajmują się doradztwem prawnym dla spółek i firm. Staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów, oferujemy zatem kompleksowy charakter obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W obrębie współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, oferujemy pomoc prawną z obszaru prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa administracyjnego czy praw pracowniczych. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wynikającego ze współpracy z różnymi podmiotami, staramy się do każdego Klienta podchodzić indywidualnie, wyszukując adekwatne rozwiązania prawne, także w wyjątkowych sprawach.