Projektowanie biuletynów firmowych

Masz trudności z sporządzeniem biuletynu firmowego? Zleć to profesjonaliście

Pozytywny obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma kluczowe znaczenie dla jej dobrego działania. Tworzenie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni skutkuje wzrostem ich lojalności wobec organizacji. PR wewnętrzny, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i budzącej zaufanie polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z różnorodnych narzędzi. Jednym z nich jest biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy jest to czasopismo kierowane do osób pracujących w danego przedsiębiorstwa. To warte polecenia narzędzie do budowania dobrych relacji między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na poprawę wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe pozwalają organizacji na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w funkcjonowaniu firmy oraz z powodzeniem informują.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Prawidłowo zredagowany biuletyn firmowy jest bezcennym narzędziem w rękach specjalistów od wewnętrznego PR. Ważne jest, aby zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym czasopisma. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i pozwala prowadzić politykę informacyjną w interesujący sposób. Biuletyn firmowy powinno dobrze się czytać i z przyjemnością oglądać, dzięki czemu może on być zajmujący także dla rodzin pracowników i ich pozostałego otoczenia. Buduje to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaowocować zwiększeniem zaufania i zaangażowania pracowników.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]