Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne też dla pracodawców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może nam pomóc.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba dysponować stosowną licencją wydawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do testu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji i obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywów?

Największa część zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. kiedy podejrzewamy, że nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.