Jak wyglądają psychologiczne badania operatorów?

Dowiedz się, kto oferuje badania operatorów Bielsko Biała. Zajrzyj tu

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą długi czas i naprawdę dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują też zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się znacznie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość i dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, widzenia przestrzennego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]