Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Niezbędne wiadomości na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie. Przekonaj się!

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z większości państw świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują tysiące zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w internecie łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko niezbędne, przykładowo gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie obliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Termin wykonania, język, typ przekładu – to wpływa na końcową cenę usługi

Na to ile finalnie zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają wypunktowane poniżej elementy:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) czy romańskich (francuski, portugalski) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (m.in. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańsze niż translacja na język obcy.
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w tekście zagadnienia. Translacja prac akademickich, dysertacji medycznych albo dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych błędów.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Należy nadmienić, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli najczęściej określają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]