Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Nie każdy śmieć powinien znaleźć się w typowym koszu na odpady. Przyczyny tych ograniczeń bywają przeróżne – niekiedy odpady mają za duże wymiary, innym razem jest to niezgodne z obowiązującymi w naszym kraju aktami prawnymi. Co zrobić z takimi kłopotliwymi odpadami? Powinniśmy odwieźć je do gminnego PSZOK-u, to znaczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien działać co najmniej jeden PSZOK, aczkolwiek w największych miastach możemy niekiedy wybrać jeden z wielu punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie dostępne jest tylko dla tych, którzy dysponują odpowiednią ilością niezagospodarowanego czasu i swoim samochodem. Pozostali odpowiedzialnie uczynią, postanawiając o wynajmie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i remonty – kiedy wypożyczyć kontener na śmieci?

W trakcie wszelkiego typu prac wytwarzane są niestandardowe odpady. Zwykle są to remonty mieszkań oraz przebudowa domu – chodzi z reguły o duże ilości gruzu, jak również pudeł po artykułach budowlanych. Dzierżawa kontenera będzie również dobrym rozwiązaniem, jeśli urządzamy opróżnianie strychu – w takim przypadku zmieścimy w nim wszelkie zalegające od dłuższego czasu zbutwiałe meble, sprzęty oraz zepsute urządzenia. Sprzątanie strychów czy roboty budowlane staną się znacznie łatwiejsze, jeśli z okna pomieszczania do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przenieść odpady bez potrzeby częstego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Komu zlecić sprzątanie strychów i piwnic lub kontenerowy wywóz śmieci?

Kontenerowy wywóz różnych śmieci, ale także sprzątanie strychów i piwnic, to usługi oferowane m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o wybranej pojemności, który ten przez czas określony w umowie może zapełnić odpadami budowlanymi lub zalegającymi sprzętami. Kontener jest w następnej kolejności wywożony z posesji, a zebrane śmieci transportowane są do miejsca, w którym będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach.