Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

Jeżeli szukasz pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, skieruj się na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia nauki lub pracy w Polsce.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Kazachstanu. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]