W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Więcej o badaniach psychologicznych Bielsko Biała - kliknij w to miejsce

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo badane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]