Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Jeśli szukasz szczegółowych informacji dotyczących rozwoju kompetencji, skieruj się w to miejsce

Wzrasta grono pracodawców, którzy dostrzegają, iż rozwój pracowników znacząco przekłada się na powodzenie całej firmy. Zaangażowany personel zaopatrzony w duży arsenał kompetencji miękkich to wszak główny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – ujawnij pełne możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich indywidualnych kompetencji i predyspozycji może wesprzeć pracodawcę w budowaniu kadry, która będzie gotowa na najtrudniejsze wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego doradcę zawodowego można wychwycić, który z pracowników posiada umiejętności przywódcze i będzie dobrym liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane na przeróżne sposoby – np. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie spotkań z pracownikami stosowane są efektywne techniki szkoleń, np. zadania grupowe, studium przypadku (case studies), wywiady bądź symulacje. W ten sposób można wydobyć utajone możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z pracownikami w formie coachingu.

Jak prowadzony jest audyt AC/DC i rozwój pracowników?

Dobrze opracowany audyt jest podzielony na kilka części. Rozpoczyna się od analizy kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. Później audytor wybiera techniki, które zostaną zastosowane podczas sesji. Trzecim etapem jest zasygnalizowanie intencji sesji oraz tego, co chce się dzięki niej osiągnąć. Równie istotne jest poza tym miejsce, w którym zostaną wykonane audyty zatrudnionych – powinno one zapewniać komfort, który pomoże zrealizować założenia sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny bądź grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa co najmniej 4 godziny. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony oraz podane są informacje, jak powinien być prowadzony dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]