Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami branży centralek telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają duże doświadczenie w wytwarzaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – czy są niezbędne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć działanie firmy oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centralka telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu abonentowi wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Ma ona również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.